Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10§ ja 24§ mukainen REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä 1.1.2014
 
Rekisterinpitäjä
Nimi: FutHealth / Futmed Oy
Osoite: Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Y-tunnus: 2575160-1

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Katri Niemi
Puhelin: +358 400 803640
Sähköposti: info@futhealth.fi

Rekisterin nimi
FutHealth-verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on FutHealth-verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitaminen, markkinointi ja muut verkkopalveluihin liittyviin toiminnot.

Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää FutHealth-verkkokaupan toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää asiakassuhdetta koskevia perustietoja, kuten:
• henkilön etu- ja sukunimi
• postiosoite
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• tilaus-, toimitus- ja palautustiedot
• verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi FutHealth-verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
FutHealth-verkkokaupan asiakasrekisteri säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisteriä säilytetään ulkopuolisilta asianmukaisesti palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuna. Pääsy järjestelmään edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja.

Tietojen tarkistaminen
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta. Asiakkaan tulee ottaa yhteys rekisterinpitäjän vastuuhenkilöön tiedon korjaamiseksi.

Tietojen käytön kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja -markkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.