Matala D-vitamiinitaso altistaa keuhkokuumeelle

Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus osoitti, että matala seerumin D-vitamiinitaso altistaa keuhkokuumeelle. Tutkimukseen osallistuneista niillä, joilla D-vitamiinitasot olivat matalimmat, oli yli 2,5-kertainen riski sairastua keuhkokuumeeseen verrattuna niihin, joilla vitamiinitasot olivat korkeat. Tulokset julkaistiin Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä.

Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen yksikön seurantatutkimuksessa selvitettiin seerumin D3–vitamiinin yhteyttä keuhkokuumeeseen sairastumisen riskiin. Tutkittavina oli 1421 Kuopion ja lähialueiden asukasta, joiden D3-vitamiinitasot mitattiin vuosina 1998–2001 otetuista verinäytteistä ja verrattiin sairaaloiden hoitoilmoituksissa vuosina 1998–2009 raportoituihin keuhkokuumeisiin samoilla henkilöillä.

Tuloksista ilmeni että henkilöillä, jotka kuuluivat D3 -vitamiinitasojensa suhteen alimpaan kolmannekseen, oli yli 2,5-kertainen riski sairastua seurannan aikana keuhkokuumeeseen verrattuna niihin, joiden D3 -vitamiinitasot olivat korkeat. Myös tupakointi oli merkittävä keuhkokuumeen riskitekijä. Lisäksi sairastumisen riski kasvoi iän myötä ja oli miehillä suurempi kuin naisilla. Tutkittavien keskimääräinen seerumin D3 -pitoisuus tutkimuksen alussa oli 43,5 nmol/l ja keski-ikä 62,5 vuotta.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että D-vitamiinin puute heikentää immuunipuolustusta ja lisää lievien hengitystietulehdusten riskiä. Itä-Suomen yliopiston tutkimus oli ensimmäinen, joka osoitti sen lisäävän myös keuhkokuumeeseen sairastumisen riskiä ikääntyvässä aikuisväestössä.

Tutkijoiden mukaan tulos tukee aiempia havaintoja D-vitamiinin moniulotteisesta roolista elimistön toiminnassa ja lisää tarvetta tarkastella D-vitamiinin puutteen merkitystä myös kansanterveyskysymyksenä. Vaikka D-vitamiinin saanti on kesäaikaan turvattu aurinkoaltistuksen myötä, D-vitamiinin saanti pitkänä talvikautena jää helposti vähäiseksi ja hyvä D-vitamiinitase usein edellyttääkin D-vitamiiniravintolisän käyttöä. Kansallinen saantisuositus 60 vuotta täyttäneille on 20 mikrogrammaa vuorokaudessa.

Lisätietoja antaa tutkija Alex Aregbesola tai tutkimuksen johtaja, professori Tomi-Pekka Tuomainen.

Nuorempi tutkija Alex Aregbesola, p. 0465980359, alex.aregbesola (at) uef.fi

Professori Tomi Pekka Tuomainen, p. 0403552956, tomi-pekka.tuomainen (at) uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2013